Vitajte na našich stránkach!

Materská škola Kysucká, Senec je samostatným právnym subjektom.
 
MŠ poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť 180 deťom vo veku spravidla od 3 rokov do 6 rokov a deťom
s odloženou školskou dochádzkou.
 
ext04.jpg, 81kB    ext05.jpg, 92kB    ext06.jpg, 92kB
 
Priestory materskej školy sú rozčlenené v dvoch budovách, ktoré sa nachádzajú v tichom prostredí na okraji mesta Senec.
Budovy sú chránené poplašným zariadením napojením na miestnu políciu.
 
int01.jpg, 59kB    int02.jpg, 57kB    int03.jpg, 57kB
int04.jpg, 87kB    int05.jpg, 84kB    int06.jpg, 110kB
int07.jpg, 96kB    int08.jpg, 87kB    int09.jpg, 78kB
 
Súčasťou školy je priestranná záhrada s pieskoviskami, šplhacou vežou, šmykľavkou, drevenými atrakciami, vláčikom,
slnečníkmi, tunelom, rebrinami, drevenými lavičkami, šplhacou zostavou a dopravným chodníčkom s dopravnými značkami.
 
ext01.jpg, 60kB   ext02.jpg, 68kB   ext03.jpg, 66kB